Ενεργοποίηση Ειδοποιήσεων

Μέσω του συγκεκριμένου υποσυστήματος μπορείτε να ενεργοποιήσετε ποιες ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις επιθυμείτε να λαμβάνεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Οργανισμού.