ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εξ’ αποστάσεως Υποστήριξη Λειτουργικών Διαδικασιών και Υπηρεσιών του Δήμου. Οι παρακάτω καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα των δομών του Δήμου στην εξυπηρέτηση του πολίτη και την υποστήριξη της καθημερινότητάς του καθώς και της αίσθηση συμμετοχής του στα κοινά εν μέσω της παρούσας ιδιαίτερης χρονικής συγκυρίας της πανδημίας μέσω των νέων προσφερόμενων τεχνολογιών.

Ηλεκτρονικές Πληρωμές Βεβαιωμένων Οφειλών Το υποσύστημα δίνει τη δυνατότητα σε εγγεγραμμένους χρήστες να δουν αλλά και να εξοφλήσουν τις βεβαιωμένες οφειλές τους μέσω χρεωστικών...
Ενεργοποίηση Ειδοποιήσεων Μέσω του συγκεκριμένου υποσυστήματος μπορείτε να ενεργοποιήσετε ποιες ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις επιθυμείτε να λαμβάνεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Οργανισμού.
Ταυτότητα Οφειλής
Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Πολιτών Μέσω του υποσυστήματος παρέχεται η δυνατότητα σε πολίτες και υπαλλήλους του Δήμου να καταχωρούν ηλεκτρονικά αιτήματα προς διεκπεραίωση προς τις...
Ηλεκτρονικές Πληρωμές μη βεβαιωμένων οφειλών (Κλήσεων) Μέσω διασύνδεσης στο σύστημα οφειλών της οικονομικής διαχείρισης το οποίο είναι εγκαταστημένο στον Δήμο προσφέρεται στους πολίτες η δυνατότητα προβολής,...